ରାତି ରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବ ରୁ ଏହି ଜିନିଷ କୁ ଲଗାନ୍ତୁ ପାଦରେ ,ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କେବେ ଭଲ ହୋଇ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫଟା ।

ଯେପରି କି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣି ଥିବେ କି ଆପଣ କାଲି ର ସମୟ ରେ ଲୋକ ମାନେ ବା ଖାସ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ଯ ଭିତରେ ନିଜ ର ଗୋଡ ର ଜତ୍ନ ରଖଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଏମିତି ବେଳେ ସେମାନଙଅକ ଗୋଡ ରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଥାଏ ତେବେ ଆଜି ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ କିଛି ଉପାୟ ଯେଉଁ ଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଘୋରଇ ଉପଚାର କରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ଉପଚାର ପାଇ ପାରିବେ । ଯେପରି କି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ରେ ଦେଖି ଥିବେ କି ଘରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାନେ ଖୋଲା ଗୋଡ ରେ ଘୁରିବା ରେ ଲାଗି ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସମୟ ରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଫାଟିବା ରେ ଲାଗି ଥାଏ

ଏମିତି ବେଳେ ସେହି ଲୋକ ମାନେ ସବୁ ବେଳେ ନିଜର ଗୋଡ ଫାଟିବା ନେଇ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଏମି୍ତି ବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଆଜି ଆପଣ ମାନଙଅକୁ ସେହି ସବୁ ର ଉପଚାର କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କୁ ଯେଉଁ ଗୁଡିକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ବହୁତ ଲାଭ ବାନ ହୋଇ ପାରିବେ । ଏମିତି ବେଳେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଘୋରଇ ଉପାୟ ବିଷୟ ରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହଇଁବୁ ଯେଉଁ ଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଗୋଡ କୁ ବହୁତ ଉପକାରୀତ ହୋଇ ପାରିବେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣି ନେବା ଏହି ଘୋରଇ ଉପାୟ ମାନ ଟି କଣ କଣ ।

ଏହି ଥି ପାଇଁ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ କୋପୁର ନିଅନ୍ତୁ । ପରେ ଏହି କୋପୁର କୁ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଓ ତାହାକୁ ସେପାରେଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ । ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସେହି କୋପୁର କୁ ଭେସଲିନ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଅମ୍ ରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏମିତି ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ସବୁ କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାନ୍ତୁ ପରେ ସେହି ସବୁ କୁ ବହୁତ ଭଳ ଭାବେ ରାତି ରେ ନିଜ ପାଦ ରେ ଶୋଇବା ସମୟ ରେ ନିଜ ପାଦ ରେ ଲଗାନ୍ତୁ ତେବେ ତେବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗୋଡ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇ ଯିବ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *